<!–vcv no format–><div class="vce-row-container"><div class="vce-row vce-element–has-background vce-row–col-gap-30 vce-row-columns–top vce-row-content–top" data-vce-full-width="true" id="el-5d7580a4" data-vce-do-apply="all el-5d7580a4"><div class="vce-content-background-container"><div class="vce-asset-background-simple-container vce-visible-all-only vce-asset-background-simple–style-cover vce-asset-background-simple–position-center-top"><div class="vce-asset-background-simple"><div class="vce-asset-background-simple-item" style="background-image: url('https://gardenbuildings.nl/wp-content/uploads/2019/12/Group-11@2x.png');"></div></div></div></div><div class="vce-row-content" data-vce-element-content="true" style="padding-left: 104.6px; padding-right: 104.6px;"><div class="vce-col vce-col–md-auto vce-col–xs-1 vce-col–xs-last vce-col–xs-first vce-col–sm-last vce-col–sm-first vce-col–md-last vce-col–lg-last vce-col–xl-last vce-col–md-first vce-col–lg-first vce-col–xl-first" id="el-43575498"><div class="vce-col-inner" data-vce-do-apply="border margin background el-43575498"><div class="vce-content-background-container"></div><div class="vce-col-content" data-vce-element-content="true" data-vce-do-apply="padding el-43575498"><div class="vce-text-block"><div class="vce-text-block-wrapper vce" id="el-e6c2e3e1" data-vce-do-apply="all el-e6c2e3e1"><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">Pergola met schaduwdoek geplaatst in St Annaparochie</span></h2>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="vce-row-container"><div class="vce-row vce-row–col-gap-30 vce-row-columns–top vce-row-content–top" id="el-5848c1e3" data-vce-do-apply="all el-5848c1e3"><div class="vce-row-content" data-vce-element-content="true"><div class="vce-col vce-col–md-auto vce-col–xs-1 vce-col–xs-last vce-col–xs-first vce-col–sm-last vce-col–sm-first vce-col–md-last vce-col–lg-last vce-col–xl-last vce-col–md-first vce-col–lg-first vce-col–xl-first" id="el-c7492032"><div class="vce-col-inner" data-vce-do-apply="border margin background el-c7492032"><div class="vce-col-content" data-vce-element-content="true" data-vce-do-apply="padding el-c7492032"><div class="vce-row-container"><div class="vce-row vce-row–col-gap-30 vce-row-columns–top vce-row-content–top" id="el-d514e012" data-vce-do-apply="all el-d514e012"><div class="vce-content-background-container"></div><div class="vce-row-content" data-vce-element-content="true"><div class="vce-col vce-col–md-auto vce-col–xs-1 vce-col–xs-last vce-col–xs-first vce-col–sm-last vce-col–sm-first vce-col–md-first vce-col–lg-first vce-col–xl-first" id="el-61b6607b"><div class="vce-col-inner" data-vce-do-apply="border margin background el-61b6607b"><div class="vce-col-content" data-vce-element-content="true" data-vce-do-apply="padding el-61b6607b"><div class="vce-text-block"><div class="vce-text-block-wrapper vce" id="el-e4fd1e84" data-vce-do-apply="all el-e4fd1e84"><p>Pergola 560×460</p>
<ul>
<li>hoogte ca 250 cm</li>
<li>Douglas hout geschaafd</li>
<li>Schaduwdoek antraciet</li>
<li>Op betonpoeren geplaatst</li>
<li>&nbsp;</li>
</ul></div></div></div></div></div><div class="vce-col vce-col–md-auto vce-col–xs-1 vce-col–xs-last vce-col–xs-first vce-col–sm-last vce-col–sm-first vce-col–md-last vce-col–lg-last vce-col–xl-last" id="el-a3e24c82"><div class="vce-col-inner" data-vce-do-apply="border margin background el-a3e24c82"><div class="vce-col-content" data-vce-element-content="true" data-vce-do-apply="padding el-a3e24c82"><div class="vce-image-gallery vce-image-gallery–gap-10 vce-image-gallery–columns-2" id="Pergola"><div class="vce-image-gallery-wrapper vce" id="el-3058589c" data-vce-do-apply="all el-3058589c"><div class="vce-image-gallery-list"><div class="vce-image-gallery-item"><figure class="vce-image-gallery-item-inner-wrapper"><a href="https://gardenbuildings.nl/wp-content/uploads/2020/03/IMG_3517-scaled.jpg" data-lightbox="lightbox-3058589c" class="vce-image-gallery-item-inner"><img class="vce-image-gallery-img" src="https://gardenbuildings.nl/wp-content/uploads/2020/03/IMG_3517-1024×926.jpg" alt="" title="IMG_3517"></a></figure></div><div class="vce-image-gallery-item"><figure class="vce-image-gallery-item-inner-wrapper"><a href="https://gardenbuildings.nl/wp-content/uploads/2020/03/IMG_3518-scaled.jpg" data-lightbox="lightbox-3058589c" class="vce-image-gallery-item-inner"><img class="vce-image-gallery-img" src="https://gardenbuildings.nl/wp-content/uploads/2020/03/IMG_3518-1024×948.jpg" alt="" title="IMG_3518"></a></figure></div></div></div></div><div class="vce-single-image-container vce-single-image–align-left"><div class="vce vce-single-image-wrapper" id="el-89b9b708" data-vce-do-apply="all el-89b9b708"><figure><div class="vce-single-image-inner vce-single-image–absolute"><img class="vce-single-image" width="0" height="0"src="" data-img-src="" alt="" title="" /></div></figure></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><!–vcv no format–>